SERVEIS

 

 Suports plantars o plantilles

Les plantilles o suports plantars són dispositius utilitzats en podologia, tant en l'àmbit esportiu com clínic, per proporcionar suport i correcció a la planta del peu. Aquests dispositius estan dissenyats per adaptar-se a les necessitats específiques de cada pacient i poden ajudar a corregir problemes biomecànics, redistribuir la pressió als peus, reduir el dolor i millorar el rendiment esportiu.

En tots els casos, les plantilles es confeccionen de manera personalitzada, tenint en compte les empremtes dels peus del pacient, la seva morfologia i les seves necessitats específiques. En l'àmbit clínic, és comú seguir de prop els pacients que utilitzen plantilles per garantir que s'ajustin adequadament i proporcionin el suport i la correcció necessàries.


 Ortesis de Silicona

Les ortesis digitals de silicona són dispositius utilitzats en podologia per a corregir problemes com malformacions dels  dits del peu, lesions, dolor o altres anomalies en aquesta àrea com la prevenció de la formació de callositats mitjançant la reducció de pressions així com per evitar la formació i tractament d'ulceres. . Són fabricades amb silicona de qualitat mèdica, un material suau i flexible que proporciona comoditat i protecció als dits del peu. 

 Podologia pediàtrica

La podologia pediàtrica és una branca especialitzada en el tractament dels problemes del peu en nens i adolescents. Aquesta disciplina es centra en la prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions podològiques que afecten a aquest grup d'edat.És fonamental detectar precoçment les alteracions podològiques per evitar problemes futurs en la seva funcionalitat o desenvolupament. La podologia pediàtrica ofereix eines i coneixements específics per a la detecció d'aquestes anomalies.


 Podologia Geriàtrica 

La podologia geriàtrica és una especialitat de la podologia que es centra en la prevenció, diagnòstic i tractament dels problemes del peu que afecten als adults majors. Aquesta disciplina té en compte les particularitats i les necessitats específiques dels pacients de la tercera edat.


 Peu diabètic

Atenció podològica a persones diabètiques amb patologia vascular i neuropàtica crònica    

El Decret 28/2009 de 24 de febrer de 2009 va aprovar aquesta nova prestació complementària a les prestacions comuns del Sistema Nacional de Salut. 

Com es tindrà accés a l'atenció podològica?

Com en totes les malalties, s'inicia a partir de l'atenció primària de salut, tot i que també els i les especialistes poden indicar l'atenció podològica seguint els criteris que ha fixat el CatSalut.
El teu metge o metgessa et diagnosticarà, i et farà el paper de derivació cap al podòleg o podòloga i se't facilitarà una llista dels i les profesionals del teu àmbit territorial perquè el triïs. El paper de derivació l'hauràs de donar al podòleg o podòloga el dia de la visita.
L’atenció podològica s’ha de prestar atenent a la indicació dels professionals d’atenció primària (professionals infermers o mèdics).  
Els podòlegs han de prestar l’atenció en el si del procés assistencial que rep la persona amb diabetis mellitus, de manera que es garanteixin els requisits de seguiment, comunicació, col·laboració i coordinació amb els professionals de l’equip d’atenció primària que atenen la persona. Les funcions i actuacions dels podòlegs són bàsicament les que s’estableixen als annexos I i V d’aquesta Instrucció.
Segons el nivell de risc del pacient, la prestació comprèn un procés anual que inclou un nombre màxim de visites (entre 2 i 9), les quals s’han de realitzar durant l’any natural d’indicació i segons la periodicitat que aconselli el professional sanitari. Excepcionalment, en el cas que el professional d’atenció primària (professional infermer o mèdic) ho sol·liciti i en justifiqui la necessitat, la regió sanitària podrà donar la conformitat a un nombre addicional de visites, d’acord amb els criteris generals establerts pel CatSalut.
El CatSalut no t'inclourà cap visita domiciliària ni cap tipus de transport sanitari ni cap ajut per desplaçament.

 

 Quiropodologia 

La quiropodologia és una branca de la podologia que es centra en el tractament dels problemes i les afeccions del peu, especialment en el que es refereix a les ungles i la pell. Aquesta disciplina aborda una àmplia gamma de condicions podològiques per millorar la salut i el benestar dels pacients com la cura de les ungles i les seves patologies associades, la eliminació de les callositats i dureses, el tractament de les berrugues plantars així com qualsevol alteració de la pell.